top of page
Search

Kairos Lastensuojelupalvelut: Lastenkoti Kivimäki työpaikkana


Lastenkoti Kivimäki on työpaikka, jossa keskeisimmät arvot ovat turvallisuus, välittäminen, oikeudenmukaisuus ja toivo. Haluamme, että työyhteisössä vallitsee kokemus psykologisesta turvallisuudesta, joka tarkoittaa työntekijöiden kykyä ilmaista itseään avoimesti ja pelkäämättä negatiivisia seurauksia. Meillä on töissä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, joille haluamme olla turvallinen ja kannustava työnantaja. On tunnistettava, että psykologinen turvallisuus ei ole pysyvä tila, vaan sen parissa tulee tehdä työtä jatkuvasti.


Käytössämme on palvelevan johtamisen malli, joka keskittyy työntekijöiden tukemiseen ja valtuuttamiseen. Johtamismalli tarjoaa työntekijöille tilan kasvaa, oppia ja tehdä aloitteita. Uskomme, että vain kun työntekijämme voivat hyvin, he voivat parhaiten tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja kasvua. Säännöllinen ja laadukas työnohjaus tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden pysähtyä, pohtia omaa työtään ja löytää uusia näkökulmia. Toimivat työterveyspalvelut taas varmistavat, että työntekijämme voivat hyvin niin fyysisesti kuin psyykkisesti.


Meille on tärkeää, että työntekijät voivat jatkuvasti kehittää omaa osaamistaan ja ammatillisuuttaan. Tarjoamme koulutusmahdollisuuksia ja tukea opiskeluun. Uskomme, että jatkuva oppiminen ja kehittyminen tukee paitsi työntekijän henkilökohtaista kasvua, myös koko yhteisömme hyvinvointia ja laadukasta lastensuojelutyötä.


Koko henkilöstön yhteistyöllä pyrimme luomaan turvallisen ja kannustavan työympäristön, jossa jokainen tuntee arvonsa ja tietää työnsä merkityksen. Ihana sijaisporukkamme täydentää työvuoroja tarvittaessa, ja heidän panoksensa on korvaamatonta. Meillä on lupa olla oma itsensä, sillä jokaisella työntekijällä on oma ainutlaatuinen tapansa tukea lasten ja nuorten hyvinvointia.


Toiminnallisuus on keskeinen osa toimintaamme Lastenkoti Kivimäessä. Uskomme, että lapset ja nuoret oppivat ja kasvavat parhaiten osallistuessaan aktiivisesti ja kokemuksellisesti erilaisiin toimintoihin. Työskentelymme lasten ja nuorten kanssa ei rajoitu pelkästään keskusteluihin, vaan käsittää laajan kirjon erilaisia toiminnallisia menetelmiä, kuten elämyksellisyyttä, luovaa toimintaa, ulkoilua ja yhdessä tekemistä. Pyrimme jatkuvasti luomaan uusia, innostavia kokemuksia, jotka tukevat lasten ja nuorten kehitystä ja hyvinvointia.


Olemme etuoikeutetussa asemassa, kun saamme tutustua upeisiin lapsiin ja nuoriin, sekä heidän lähipiiriinsä. Työ lastenkodissa ja meille sijoitettujen lasten ja nuorten parissa on palkitsevaa, mutta vaatii tekijältään paljon. Työntekijältä vaaditaan kykyä asettua vuorovaikutussuhteeseen lapsen kanssa. Jokainen lapsi on yksilö, jolla on omat tarpeensa, tunteensa ja toiveensa. On tärkeää, että työntekijä on empaattinen ja ymmärtäväinen, mutta myös johdonmukainen ja luotettava. Tämä vaatii työntekijältä sekä ammatillista osaamista että henkilökohtaisia taitoja, kuten kykyä kuunnella, ymmärtää ja kunnioittaa lasta. Työntekijän tulee myös osata olla läsnä, tarjota turvaa ja rohkaisua. Kun me työnantaja pystyy pitämään huolta työntekijöistä, pystyvät työntekijät kohtaamaan haasteet ja rakentamaan merkityksellisiä, terapeuttisia suhteita lasten ja nuorten kanssa, jotka edistävät heidän kasvuaan ja hyvinvointiaan.


Hyvä porukka on tärkeä - ja sellainen meillä on!


Kirjoittaja:

Jenny Poutiainen

Lastenkodin johtaja

Lastenkoti Kivimäki

Comments


bottom of page