top of page

Acerca de

Recycled Paper

Lastenkoti Kivimäki

VAPAAT

PAIKAT

1/7

Lastenkoti Kivimäki on Mäntsälässä sijaitseva 7-paikkainen lastensuojelun erityisyksikkö. Tarjoamme palveluita 8-18 vuotiaille lapsille- ja nuorille. Kivimäessä on valmiudet hoitaa lasten mielenterveyden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia, sekä neuropsykiatrisia ja neuropsykologisia haasteita. Asiakaskuntaamme kuuluu lapset ja nuoret, jotka eivät ole psykiatrisen sairaalahoidon tarpeessa, mutta tarvitsevat kuntoutuakseen mielenterveyden erityisasiantuntemusta. Asiakkaillamme voi olla esimerkiksi ADHD, kehitysviivettä tai kontakti-, kommunikointi-, oppimis- ja käyttäytymisvaikeuksia. Toimintamme ohjaavina arvoina ovat turvallisuus, välittäminen, oikeudenmukaisuus ja toivo.

 

Meillä Kivimäessä on voimavarakeskeinen työote, jonka avulla pyritään saamaan lapset ja nuoret löytämään itsestään vahvuuksia ja käyttämään niitä oman elämänsä edistämiseksi. Laadukas ja välittävä omaohjaajatyö on toimintamme perusta. Teemme tiivistä yhteystyötä kuntien sosiaalityöntekijöiden, lapsen perheen ja muun verkoston kanssa.

Kivimäki on toiminnallinen lastenkoti, jossa lapsia ja nuoria kannustetaan itseään kiinnostavien harrastusten pariin. Meillä lapset ja nuoret pääsevät vaikuttamaan toimintaan mm. nuortenkokouksien kautta, joissa käydään läpi arjen asioita ja suunnitellaan esimerkiksi yhteisiä tapahtumia ja retkiä. Lastenkodin nimi on keksitty nuortenkokouksessa syksyllä 2021. Tämä nuorten idea kantaa mukanaan vanhaa, sillä Kivimäki on lastenkodin kiinteistön nimi. Mielestämme tämä oli sopiva nimi, sillä se on osa lastenkodin historiaa ja tarinaa. Oma tarina ja historia on hyvä tuntea, on kyse sitten kiinteistöstä tai lapsen elämästä. Meille Lastenkoti Kivimäkeen tullaan oman historian kanssa ja meillä eletty aika on vain osa lapsen ja perheen tarinaa.

Lastenkoti on ollut toiminnassa vuodesta 2008 ja se toimi aijemmin nimellä Lastenkoti Nummisten Eemeli. Halusimme luopua Eemeli nimestä, sillä se on käytössä muillakin sosiaali- ja terveysalan toimijoilla. Olemme saaneet aika-ajoin yhteydenottoja, jotka ovat tarkoitettuja toiselle toimijalle. Haluamme turvata, että meille sijoitettujen lasten asioissa ollaan yhteydessä vain meihin, eikä erehdyksessä muualle.

Recycled Paper
bottom of page