top of page

Acerca de

Recycled Paper

Tukiviikonlopputoiminta

Kairos Lastensuojelupalvelut Oy:n tukiviikonlopputoiminta on luotu vastaamaan tukiperhetoimintaa, joka on lastensuojelulain (36 §) mukainen avohuollon tukitoimi. Tukiviikonloput ovat tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille. Tukiviikonlopputoiminnan tarkoituksena on luoda uusia turvallisia ihmissuhteita, sekä auttaa vanhempia jaksamaan arjessa. Tukiviikonloput ovat suunnattu sellaisille lapsille, joille tukiperhetoiminta ei jostain syystä ole toimiva ratkaisu tai sellaista ei ole saatavilla. Tukiviikonloppu voi olla avuksi lapsiperheelle, kun tukea tarvitaan eikä ympärillä ole sukulaisia tai ystäviä.

 

Tukiviikonloppujen aikana lapset osallistuvat lastenkoti Kivimäen toimintaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ohjauksessa. Tukiviikonloppujen aikana kokkaillaan, ulkoillaan ja vietetään aikaa yhdessä. Joskus tukiviikonloppuja voidaan toteuttaa myös leirihenkisesti lastenkodin ulkopuolella. Tukiviikonloppujen aikana lapsen kanssa voidaan työskennellä erilaisten teemojen parissa, kuten: kaverit, arki ja rutiinit, kouluarki, sisaruussuhteet, tulevaisuuden suunnitelmat, seksuaaliterveys, omat rajat, terveys, liikunta, mielenterveys, some, voimavarat, päihteet, uni, turvallisuus.

 

Tukiviikonlopputoiminnasta ja sen kestosta sovitaan tapauskohtaisesti yhteistyössä sijoittavan kunnan sosiaalitoimen, perheen ja lastenkodin kesken. Lapsi käy tukiviikonloppujaksolla useimmiten 1-2 viikonloppuna kuukaudessa ja lisäkäyntejä voi olla mahdollisuuksien mukaan loma-aikojen yhteydessä. Tukiviikonlopputoiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Toiminnalle asetetaan selkeät ja konkreettiset tavoitteet sekä keinot, joiden toteutumista seurataan ja arvioidaan. Tuen tarve ja työskentelyn tavoite mietitään aina yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa.

bottom of page