top of page

Acerca de

Recycled Paper

Jälkihuolto

 

Tarjoamme jälkihuoltopalveluja 18-24 vuotiaille itsenäistyville nuorille. Jälkihuoltopalvelut suunnitellaan ja toteutetaan nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaan.

 Jälkihuollon tarkoituksena on varmistaa, että sijaishuollon aikana tavoitetut muutokset kantavat nuoren tulevaisuuteen.Tavoitteena on tukee aikuistumista ja itsenäistymistä tavoitteellisesti, johdonmukaisesti ja pitkäkestoisesti.  Jälkihuolto on räätälöity yhdessä aikuistuvan nuoren kanssa niin, että se vastaa nuoren yksilöllisiin tarpeisiin ja odotuksiin. Meille on tärkeää tukea nuorta elämään omannäköistään elämää.

Jälkihuollon nuorten kanssa laaditaan kokonaissuunnitelma, jota toteutetaan nuoren ja tarvittavan tukiverkoston kanssa yhteistyössä. Aikuistumisen tuki rakennetaan niin, että nuori voi sitoutua suunnitelman tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseksi tarjottavaan tukeen. Tuen tarve määräytyy aina tarpeen mukaan.

Jälkihuollon nuorella on tarvittaessa mahdollista saada ohjaaja kiinni 24/7.

bottom of page